Dr.Öğr.Üyesi

CEVAT BİLGİN


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Ekonometri

Ekonometri

Eğitim Bilgileri

2001 - 2007

2001 - 2007

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye

1996 - 1998

1996 - 1998

Yüksek Lisans

State University of New York at Albany, College Of Arts And Scıences , Economıcs, Amerika Birleşik Devletleri

1989 - 1994

1989 - 1994

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri , Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK SORUNU VE İKTİSAT POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi, İktisat, İktisat

1998

1998

Yüksek Lisans

The Relationship Between Unemployment and Inflation: Phillips Curve Perspective The Case of USA 1952-1995

State University of New York at Albany, College Of Arts And Sciences, Economics

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1996

1996

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

Yabancı Dil

UNIVERSITY OF ARIZONA

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Ekonometri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

2008 - 2018

2008 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri

1999 - 2008

1999 - 2008

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

1995 - 1996

1995 - 1996

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Yönetimsel Görevler

2009 - 2014

2009 - 2014

Erasmus Koordinatörü

Çukurova Üniversitesi, İibf, Ekonometri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

EKONOMETRİ II

Lisans

Lisans

EKONOMETRİ I

Lisans

Lisans

ECONOMETRICS I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MATEMATİKSEL İKTİSAT II

Lisans

Lisans

ECONOMETRICS II

Lisans

Lisans

MATHEMATICAL ECONOMICS I

Lisans

Lisans

MATEMATİK II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ZAMAN SERİSİ MODELLERİ II

Lisans

Lisans

MATHEMATICS II

Lisans

Lisans

MATEMATİK I

Lisans

Lisans

ZAMAN SERİSİ MODELLERİ II

Lisans

Lisans

MATHEMATICS IN SOCIAL SCIENCES

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ZAMAN SERİSİ MODELLERİ I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TAX MORALE IN BOSNIA-HERZEGOVINA

BİLGİN C. , KAYNAR BİLGİN H.

Balkan Journal of Social Sciences, cilt.5, no.9, ss.166-183, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Türkiye ve Avrupa Birliğinde Vergi Ahlakının Belirleyicileri

BİLGİN C. , KAYNAR BİLGİN H.

Sakarya İktisat Dergisi, cilt.3, ss.113-144, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Determinants of Tax Morale in Spain and Turkey: an empirical analysis

BİLGİN C.

European Journal of Government and Economics, cilt.3, ss.60-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Harca-Vergilendir veya Vergilendir-Harca: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma

AKÇA H. , BİLGİN C.

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.4, ss.143-157, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Türkiye'de Büyüme ve İhracat Arsındaki Nedensellik İlişkileri

BİLGİN C. , Şahbaz A.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.177-198, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

İktisatta Matematiksel Yaklaşım Sorunu

BİLGİN C.

SOSYOEKONOMİ, ss.69-84, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

The Effects of Socio-economic, Ideational and Demographic Factors on Having Children in Turkey in the Context of Demographic Change

BİLGİN C. , KAYNAR BİLGİN H.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.70

2014

2014

: The Experience of Turkish Economy on Tax Smoothing

BİLGİN C. , KAYNAR BİLGİN H.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, Üsküp, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.250-256

2013

2013

Determinants Of Tax Moral In Bosnia-Herzegovina

KAYNAR BİLGİN H. , BİLGİN C.

XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 Mayıs 2013, ss.25-32

2013

2013

Determinants Of Tax Moral in Bosnia-Herzegovina

BİLGİN C. , KAYNAR BİLGİN H.

XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 23 - 29 Mayıs 2013, ss.25-32

2011

2011

Tax Moral in Euro-Metiderranean countries

BİLGİN C. , KAYNAR BİLGİN H.

XXII. Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, İtalya, 6 - 09 Nisan 2011, ss.43-55

2011

2011

Tax Moral In Euro-Metiderranean Countries

KAYNAR BİLGİN H. , Bilgin C.

XXII. Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, İtalya, 6 - 09 Nisan 2011, ss.43-55

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Tax Moral In Euro-Mediterranean Countries

KAYNAR BİLGİN H. , Bilgin C.

Tax Law and The Mediterranean Area, Edrey Y., Greggi M., Editör, University Of Ferrara, Ferrara, ss.43-60, 2012

2012

2012

Tax Moral in Euro-Mediterranean Countries

BİLGİN C. , Kaynar H.

Tax Law and Mediterranean Area, Greggi M., Edrey Y., Editör, University Of Ferrara, Ferrara, ss.43-60, 2012

2011

2011

Kısıtlanmamış ve Kısıtlanmış Uç Değerler

BİLGİN C.

Matematiksel İktisat, Selçuk Akçay, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.185-212, 2011

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2014

Aralık 2014

European Journal of Government and Economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Business and Economics Research Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Yönetim Bilimleri dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

Yükseköğretim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2010

Haziran 2010

METU STUDIES IN DEVELOPMENT

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2016 - 2016

2016 - 2016

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Katılımcı

Roma-İtalya

2015

2015

Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague 2015 (MAC-EMM2015)

Katılımcı

Prag-Çek Cumhuriyeti

2014

2014

International Conference on Eurasian Economies

Katılımcı

Üsküp-Makedonya

2013

2013

XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Saraybosna-Bosna-Hersek

2011

2011

VI. Alhambra Experimental Economics Workshop

Katılımcı

Granada-Türkiye

2011

2011

XXII. Mediterranean Research Meeting

Katılımcı

Montecatini Terme-İtalya

2010

2010

11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

Burslar

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

YURTDIŞI LİSANSÜSTÜ BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı

Jüri Üyelikleri

Nisan-2013

Nisan 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DEMOGRAFİK GEÇİŞ VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Ağustos-2009

Ağustos 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ