Education Information

Doctorate, Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilşmler, Turkey 1994 - 1999

Dissertations

Postgraduate, Adana İli Kıyı Bölgesinde Ekonomik Öneme sahip Balık Türlerinden barbunya (Mullus barbatus) Iskarmoz (Saurida undosquamis) ve Sari ağız (Argyrosomus regius) Türlerinin Büyüme Performansları (1994), Cukurova University, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Temel Bilimler, 1994

Research Areas

Agricultural Sciences, Seafood

Academic Titles / Tasks

Professor, Cukurova University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, 2019 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

TÜRELİ C., PELİT A., Kökçü P., Project Supported by Higher Education Institutions, Deneysel ortamda oluşturulan Pulslu Manyetik Alanının PMA Erugosquilla massavensis Kossmann1880 in Kaslarındaki kasılma kuvvetine ve kas proteinlerine etkilerinin araştırılması, 2016 - 2022
YELDAN H., YEŞİLYURT İ. N., GÜNDOĞDU S., TÜRELİ C., AKAMCA E., Project Supported by Higher Education Institutions, Yumurtalık Kuzeydoğu Akdeniz Kıyısal Zonunda Dağılış Gösteren Pelates quadrilineatus Russell 1986 Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri, 2015 - 2019
TÜRELİ C., YEŞİLYURT İ. N., Project Supported by Higher Education Institutions, Reproductive Biology of Charybdis longicollis Leene 1938 BrachyuraPortunidae in the Northeastern Mediterranean Sea Turkey, 2017 - 2017
TÜRELİ C., YEŞİLYURT İ. N., Project Supported by Higher Education Institutions, LengthLengthLengthWeıght Relationships for 2 Erythrean Mantis Shrimp Species Erugosquilla massavensis Kossmann 1883 and Clorida albolitura AhyongNaiyanetr 2000 from the Yumurtalık CoveNortheastern Mediterranean Turkey, 2016 - 2016
TÜRELİ C., Nevşat İ., GÜNDOĞDU S., YELDAN H., AKAMCA E., YEŞİLYURT İ. N., Project Supported by Higher Education Institutions, İskenderun Körfezi'ndeki Mavi Yengeç'in ( Callınectes Sapıdus ) Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Tahmini, 2013 - 2016

Metrics