Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Hacettepe University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Mersin University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Türkçe Eğitimi, Turkey

 • 2011 - 2012 Postgraduate

  Universitaet Duisburg Essen, Humanity Science, Turkistik, Germany

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Usak University, Faculty Of Educatıon, Türkçe Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Yabancı Dil Olarak Akademik Türkçe: Sosyal Bilimlerde Akademik ve Teknik Söz Varlığı

  Hacettepe University, Türkiyat Araştırmaları, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

 • 2013 Postgraduate

  Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü -Önadlar A Madde Başı-

  Mersin University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English