Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - 2022 Assistant Professor

  Cukurova University, Rektorluk, Enformatik

 • 2001 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Rektorluk, Enformatik

 • 1986 - 2001 Expert

  Cukurova University, Rektorluk, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Managerial Experience

 • 2017 - 2022 Head of Department

  Cukurova University, Rektorluk, Enformatik

 • 2013 - 2022 Assistant Manager of Research and Application Center

  Cukurova University, Rektorluk, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2013 - 2022 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Cukurova University, Rektorluk, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2005 - 2014 Deputy Head of Department

  Cukurova University, Rektörlük Enformatik Bölümü

 • 2005 - 2009 Assistant Manager of Research and Application Center

  Cukurova University, Bilgisayar Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2005 - 2009 Board Member

  Cukurova University, Bilgisayar Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2005 - 2005 Manager of Research and Application Center

  Cukurova University, Bilgisayar Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2005 - 2005 Head of Department

  Cukurova University, Rektörlük Enformatik Bölümü

 • 2001 - 2004 Deputy Head of Department

  Cukurova University, Rektörlük Enformatik Bölümü

 • 1987 - 2004 Assistant Manager of Research and Application Center

  Cukurova University, Bilgisayar Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2000 - 2003 Board Member

  Cukurova University, Bilgisayar Bilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 1985 - 1986 Geçici İşçi

  Cukurova University, Rektorluk, Rektorluk

Courses

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (B)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (A)

 • Associate Degree Uygulamalı Bilgisayar (I. Öğretim)

 • Associate Degree Bilgisayar (I. Öğretim)

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

 • Undergraduate Bilişim Teknolojileri (A)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Undergraduate Bilişim Teknolojileri (A)

 • Undergraduate Bilişim Teknolojileri (B)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (A)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (B)

 • Postgraduate Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Undergraduate Bilgisayar

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Associate Degree Bilgi ve İletişim Teknolojisi

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (I. Öğretim)

 • Associate Degree Uygulamalı Bilgisayar (II. Öğretim)

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (II. Öğr.)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Associate Degree Bilgi Sistemlerine Giriş (I. Öğretim)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Seçmeli II. Grup

 • Associate Degree Bilgi Sistemlerine Giriş (II. Öğretim)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Seçmeli I. Grup)

 • Undergraduate Bilgisayar I (Seçmeli I. Grup)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (I. Grup)

 • Undergraduate Bilgisayar II (II. Grup)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (II. Grup)

 • Undergraduate Bilgisayar II

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Undergraduate Bilgisayar II

 • Undergraduate Bilgisayar II (I. Grup)

 • Postgraduate Yüksek Lisans Danışmanlık

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (II. Öğretim)

 • Undergraduate Bilgisayar I (II. Grup)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (I. Öğretim)

 • Undergraduate Bilgisayar II (I. Grup)

 • Undergraduate Bilgisayar I

 • Undergraduate Bilgisayar II (II. Grup)

 • Undergraduate Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (II. Öğretim)

 • Undergraduate Bilgisayar I (I. Grup)

 • Undergraduate Bilgisayar II (II. Öğretim)

 • Undergraduate Bilgisayar I (I. Grup)

 • Undergraduate Bilgi Sistemlerine Giriş

 • Undergraduate Bilgisayar I (II. Grup)