Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Lignoselülozik biyokütle hidrolizatlarından çeşitli gaz ve sıvı yakıt eldesi

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Kimya

 • 2009 Postgraduate

  Buğday samanının farklı katalizörler kullanılarak sulu faz reformlama yöntemi ile gazlaştırılması

  Cukurova University, Fen Bilimleri, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English