Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Parapleji ile Başvuran Okronozis Olgusu

27.Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Pregabalinin Kemik Metabolizması Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

27.Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Tedaviye Dirençli Boyun Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Eagle Sendromu

Türk Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019

Diabetic peripheral neuropathy Correlation between ultrasound findings and clinical features

20th EUROPEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, Portugal, 23 - 28 April 2016 Sustainable Development

Diz osteoartritinde proloterapinin etkinliği

7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 23 - 27 March 2016

Fibromiyalji de tuzak nöropati sıklığı

11. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 10 - 13 March 2016

Diyabetik periferik nöropati Ultrason bulguları ve klinik özelliklerin korelasyonu

25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015 Sustainable Development

Hemivertebra ve spina bifida occulta birlikteliğine bağlı skolyoz

25. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2015

İnteraktif olgu sunumu

TFTR DERNEĞİ PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMA GRUBU CP GÜNCEL MUAYENE ve TEDAVİ SEMPOZYUMU 19-04-2014-ADANA, Turkey, 19 April 2014

Comparison of modular prosthesis with silicon liner prosthesis in patients with transtibial amputees

7th WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, China, 16 - 20 June 2013

Tetraplejik ankilozan spondilitli bir hastada gelişen derin anemi Bir olgu sunumu

24. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2013

Spinal musküler atrofili bir hastada kinezyolojik bantlama uygulaması Bir olgu sunumu

24. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Turkey, 27 - 31 March 2013

Karpal tünel enjeksiyonu sonrası görülen nadir bir komplikasyon Steroidin kitle etkisi

24. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2013

Musküler distrofi

7. ANADOLU ROMATOLOJİ GÜNLERİ, Turkey, 2 - 06 May 2012

Ankilozan spondilit graves hastalığı ve megaloblastik anemi birlikteliği Bir olgu sunumu

21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2007

Metrics

Publication

74

Citation (WoS)

74

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

106

H-Index (Scopus)

5

Project

7

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals