Publications & Works

Articles Published in Other Journals

XIX. Yüzyıldan Bir Sâkînâme Örneği: Sâkînâme-i Necmî Baba

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.28, pp.173-201, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Necmî Efendi'nin Türkçe Dîvân'ındaki Farsça Tahmisler

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.7, no.4, pp.1355-1375, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Hac El Kitabı Örneği: "Hacılara Yâdigâr"

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.63-81, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömer Necmî Efendi'nin Farsça Dîvânçe'si Üzerine

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.318-325, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gülşen-i Şu'arâ'da İstitrâdlı Anlatıma Dair Bazı Değerlendirmeler

LITTERA TURCA JOURNAL OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE, vol.6, no.4, pp.939-957, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şair Nigâr Hanım'ın Hatıra Defteri: "Albüm-i Edîbe"

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.2, pp.1-27, 2020 (International Refereed University Journal)

Şair Nigâr Hanım'ın Hâtırât'ındaki Şiirler

Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, no.4, pp.27-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meydan Okuyan Bir Kadın Şair: Âdile Sultan Divanı’xxnda Vatan ve Savaşla İlgili Benzetmeler

Journal IKSAD, vol.5, no.18, pp.195-205, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim)'nin Şevket-i Buhârî Dîvânı Şerhi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.1, pp.44-58, 2019 (International Refereed University Journal)

XVII. Yüzyılda Kudüs?te Olmak: Hıfzî?nin Kudüs İzlenimleri

İsrailiyat, no.2, pp.132-145, 2018 (International Refereed University Journal)

Koca Râgıp Paşa Üzerine Bir Kaynakça Denemesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.4, pp.137-146, 2016 (International Refereed University Journal)

NÂBÎ'NİN OLUR REDİFLİ GAZELİNE ONTOLOJİK BİR BAKIŞ1

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.175-188, 2015 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Necmî'nin Türkçe Dîvân'ındaki Farsça Şiirler

III. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 September 2021, pp.56-78

ŞAİR NİGÂR HANIM’IN HÂTIRÂT İSİMLİ DEFTERİNDEKİ ŞİİRLER

5. TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kyyiv, Ukraine, 8 - 10 May 2020

Şevket-i Buhârî'nin Vatan Algısı

Uluslararası 5 Ocak Kongresi, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020, vol.-

Hâkim'in Şerhinden Hareketle Şevket-i Buhârî Dîvânı'nda Ney'e Dair Benzetmeler

Selçuk Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 08 December 2019, pp.187-199

Latîfî Tezkiresine Göre Şair-Mûsikî İlişkisi

Halk Kültüründe Oyun, Müzik, Dans Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 October 2019, vol.-

Meydan Okuyan Bir Kadın Şair: Âdile Sultan Dîvânı'nda Savaşla İlgili Benzetmeler

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019, vol.-

Sebk-i Hindî İle Yazılan Şiirlerin Anlaşılmasında Bir İhtiyaç Olarak Şevket-i Buhârî Dîvânı Sözlüğünün Oluşturulması

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2019), Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019, pp.257-269

Dîvân Şiirinde ”Anne” ve ”Dâye” Algısı Bağlamında Bazı Değerlendirmeler

II. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 28 - 30 November 2018, pp.53-62

XVI. YÜZYIL DÎVÂN ŞİİRİNDE KUDÜS

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Balıkesir, Turkey, 27 - 29 October 2018

XVII. Yüzyılda Kudüs?te olmak: Hıfzî?nin Kudüs İzlenimleri

1. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Turkey, 16 - 17 December 2017

İran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir Değerlendirme

İscer 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.318-323

Hacı Süleyman Ay'ın Kitaplığında Bulunan Bir Dâstân-ı İbrâhim Edhem Nüshası

VIII. Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, pp.261-285 Sustainable Development

XVII. Yüzyıla Ait Bir Seyahatnâme: "Mir'âtü'l-Kuds"

Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.137-144

Books & Book Chapters

Necmî'nin Türkçe Dîvân'ındaki Farsça Şiirler

in: III. Uluslararası Türkiye-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu Türkçe Bildiriler Kitabı , Nihat Değirmenci, Editor, Demavend, İstanbul, pp.56-78, 2022

Şevket-i Buhârî'nin Vatan Algısı

in: Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğaner, Editor, İksad, Doğaner A., pp.29-38, 2020

XVI. YÜZYIL DÎVÂN ŞİİRİNDE KUDÜS

in: Yeni İsrailiyat: Doğu'da İsrail ve Yahudi Çalışmaları, Muhammed Mustafa Kulu, Editor, Libra, İstanbul, pp.159-187, 2020

Episodes in the Encyclopedia

Farsça Dîvânçe (Necmî)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pp.-, 2022

Other Publications