Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Gazi University, Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  HÂKİM'İN ŞERH-İ DÎVÂN-I ŞEVKET'İ (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin)

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2011 Postgraduate

  HIFZİ'NİN HAYATI, ESERLERİ,EDEBİ KİŞİLİĞİ VE MİR'AT-I KUDS (İNCELEME-METİN)

  Selcuk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Persian

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Intermadiate II/Miyâne do

  Foreign Language , International Center For Persian Studies University of Tehran

 • 2015Akademik Makale Yazımı Uzmanlık Sertifika Programı Eğitimi

  Education Management and Planning , Sakarya Üniversitesi

 • 2015Farsça Öğrenimi

  Foreign Language , Farsça Öğretim Merkezi-İran Kültür Evi

 • 2012İngilizce

  Foreign Language , Boğaziçi Üniversitesi