Prof.Dr.

BAHATTİN KARADEMİR


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Eğitim Bilgileri

2001 - 2004

2001 - 2004

Bütünleşik Doktora

Wayne State University, School Of Business , Management , Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2004

2001 - 2004

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Ana Bilim Dalı , Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Ana Bilim Dalı , Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü , Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Institutional Isomorphism, Markets, Firm Resources, and Business Group Corporate Diversification in Emerging Economies: A Study of Turkish Business Groups

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Ana Bilim Dalı

2000

2000

Yüksek Lisans

Şebeke Organizasyonlarında Yer Almanın KOBİ'ler Açısından Örgütsel Sonuçları: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Strateji Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü

1997 - 2009

1997 - 2009

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi , İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Uluslararası Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim

Lisans

Lisans

Uluslararası Yönetim (İ.Ö.)

Doktora

Doktora

Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları 2

Lisans

Lisans

Organization Design

Lisans

Lisans

Stratejik Yönetim (İ.Ö.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim

Lisans

Lisans

Strategic Management

Doktora

Doktora

Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Yönetim

Doktora

Doktora

Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

Stratejik Yönetim (İ.Ö)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Business Communication

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimine Giriş 2

Lisans

Lisans

Organizasyon ve Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimine Giriş 1 (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimine Giriş 1

Lisans

Lisans

Strategic Management

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş

Lisans

Lisans

Business Communication

Doktora

Doktora

Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

Organizasyon ve Yönetim (İ.Ö.)

Lisans

Lisans

Business Communication

Doktora

Doktora

Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

Current Issues in Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

İş İletişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Girişimcilik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetimde Güncel Konular

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Oral Communication Skills

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş 1

Lisans

Lisans

Strategic Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Yönetim

Lisans

Lisans

Development of Reading and Writing Skills 1

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş 1

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi

Lisans

Lisans

Development of Reading and Writing Skills 2

Lisans

Lisans

Business Communication

Lisans

Lisans

Organization Theories

Lisans

Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans

Lisans

İşletme Bilimine Giriş 1

Lisans

Lisans

Organization and Management

Lisans

Lisans

Entrepreneurship

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Girişimcilik

Lisans

Lisans

Introduction to Business 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yönetim ve Organizasyon

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

The co-evolution of the institutional environments and internationalization experiences of Turkish internationalizing firms

KARADEMİR B. , Yaprak A.

HANDBOOK OF INSTITUTIONAL APPROACHES TO INTERNATIONAL BUSINESS, ss.483-514, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2010

2010

The internationalization of emerging market business groups: an integrated literature review

Yaprak A., KARADEMİR B.

INTERNATIONAL MARKETING REVIEW, cilt.27, ss.245-262, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

1990

1990

ANTIDIURETIC EFFECT OF INDAPAMIDE IN CENTRAL DIABETES-INSIPIDUS

Kocak M. , KARADEMIR B. , TETIKER T.

ACTA ENDOCRINOLOGICA, cilt.123, ss.657-660, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

İşletme Grupları ve Devlet: Eleştirel Bir Yazın İncelemesi

KARADEMİR B.

Liberal Düşünce, cilt.23, no.1, ss.77-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Gelişen Piyasalardaki İşletme Grupları: Bazı Kuramsal Notlar

KARADEMİR B.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.21, ss.189-196, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Business Group Corporate Diversification: Extension of a Two-Dimensional Conceptualization

KARADEMİR B. , SEZGİLİ K.

International Journal of Business and Management Studies, cilt.9, ss.92-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Değişime Bağlılık İlişkisi: Bir Kamu Kuruluşunda Araştırma

AYDEMİR M., KARADEMİR B.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.87-108, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Business Groups and Media in Turkey: A Co-Evolutionary Perspective to their Interrelationships

KARADEMİR B. , DANIŞMAN A.

Problems & Perspectives in Management, cilt.5, ss.44-57, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

İşletme Grupları Yazını Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

KARADEMİR B. , SEZGİLİ K.

7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.74-75 Creative Commons License

2017

2017

İşletme Gruplarının İş Çeşitlendirme Stratejileri: 2003-2016 Dönemindeki Değişim

KARADEMİR B. , Sezgili K., Korkmaz G.

7. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Adana, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.19 Creative Commons License

2006

2006

Business Groups and Media in Emerging Economies: A Co-Evolutionary Approach to their Interrelationships in Turkey, 1960-2005

KARADEMİR B. , DANIŞMAN A.

22. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium, Bergen, Norveç, 6 - 08 Temmuz 2006

2006

2006

İşletmelerin Yaşam Seyrinde Ailenin Rolü

DANIŞMAN A. , KARADEMİR B.

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2006, ss.109-119

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sayısal Ekonomi, Kurumlar ve Strateji: AB'de Gündem ve Gelecek

KARADEMİR B.

İşletme ve Yönetim Araştırmaları, Çavuş, Mustafa Fedai, Editör, Akademisyen Yayın Evi, Ankara, ss.213-229, 2019 Creative Commons License

2012

2012

The Co-evolution of the Institutional Environments and Internationalization Experiences of Turkish Internationalizing Firms

KARADEMİR B. , YAPRAK A.

Handbook of Institutional Aprroaches to Onternational Business, Wood G., Demirbağ M., Editör, Edward Elgar , Cheltenham, ss.483-513, 2012 Creative Commons License

2006

2006

How Do Business Groups Function And Evolve In Emerging Markets? The Case of Turkish Business Groups

YAPRAK A., KARADEMİR B. , OSBORN R. N.

Volume 17-International Marketing Research, Rialp A., Rialp J., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.275-294, 2006 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2016 - 2016

2016 - 2016

4. Örgütsel Davranış Kongresi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YALÇIN A. (Yürütücü) , ÜLBEĞİ İ. D. , ŞANAL M. , TURHAN M. S. , DANIŞMAN A. , KILIÇ K. C. , et al.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Liberal Düşünce

Yayın Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi

Editörler Kurulu ÜyesiBurslar

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Bursu

Üniversite

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Araştırma Bursu

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı

Diğer Resmi Kurumlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 65

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

Türkiye'deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşma Düzeyini Belirleyen Unsurlar: Görgül Bir Araştırma - Galatasaray Üniversitesi