Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Involvement of Probiotics and Postbiotics in the Immune System Modulation

Biologics, vol.1, pp.89-110, 2021 (International Refereed University Journal)

The Evaluation of the Nutritional Status in Patients with Irritable Bowel Syndrome

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.11, no.1, pp.119-126, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

İrritable Bağırsak Sendromuna Güncel Bakış

BESLENME VE DİYET, vol.46, no.3, pp.107-117, 2018 (National Refreed University Journal)

Diyet Kaynaklı İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Sağlık Üzerine Etkileri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.349-356, 2018 (National Refreed University Journal)

Turkish cultural heritage: A cup of coffee

Journal of Ethnic Foods, vol.4, no.4, pp.213-220, 2017 (International Refereed University Journal)

Kahve tüketimi ve bazı hastalıklarla ilişkisi: son yıllarda yapılan insan temelli araştırmaların irdelenmesi

SDÜ sağlık bilimleri dergisi, vol.8, no.2, pp.1-7, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Konjuge Linoleik Asidin Sağlık Vücut Ağırlığı ve Vücut Bileşimi Üzerine Etkisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.47-54, 2017 (National Refreed University Journal)

İçme Suyu İz Element Düzeylerinin Çocukların Vücut Kompozisyonlarıyla Korelasyonu

Selçuk Tıp Dergisi, vol.32, no.4, pp.75-79, 2016 (National Refreed University Journal)

Besinlerdeki İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Azaltma Yöntemleri

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.44, no.3, pp.280-288, 2016 (National Refreed University Journal)

Hastane Malnütrisyonunun Önlenmesinde Yemek Hizmetlerinin Rolü

Turkiye Klinikleri J Nutr Diet-Special Topics, vol.2, no.3, pp.33-39, 2016 (National Refreed University Journal)

Obez Çocuklarda Small Dense LDL Endotelin 1 ve Lipokalin 2Seviyesinin Değerlendirilmesi

Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.151-161, 2015 (National Refreed University Journal)