Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Recaizade Mahmut Ekrem in Naçiz deki Fablleri

Lacivert , pp.78-82, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ex Aşkım, Eks Aşkın, Ex Aşkı

Türk Dili , no.660, pp.507-516, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Depremin Tetiklediği Bir Sözcük:Tetiklemek

Türk Dili , no.608, pp.377-385, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkçeye Giren Yabancı Sözcükler ve Otel Adları

Türk Dili , no.596, pp.144-154, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dilin Kirletilmesinde Yeni Bir Adım. Tip Box

Türk Dili , no.573, pp.778-781, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Arı Sineması Neden Cinema Ariplex Olur

Çağdaş Türk Dili , no.131, pp.6-8, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

Orhan Kemal'in Dili Üzerine

Tömer Dil Dergisi , no.26, pp.55-64, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Edebiyat ve Eğitim

Türk Dili , no.515, pp.440-442, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tekirdağ Folkloruna İlişkin Beş Kitap

Kiraz , no.7, pp.13-14, 1994 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şiirimizde Neo-Elenizm

Artı , pp.21-22, 1993 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Gençliğin O Yakıcı Mevsimi"nde Kadın Dili

TURKISH LINGUISTICS ACROSS BOUNDARIES: THE ADANA MEETING, Adana, Turkey, 24 - 27 February 2017, pp.247-258

Sennur Sezer'in Şiirlerinde Kadın

Nigâr Hanım'dan Günümüze Türk Edebiyatında Şair Kadınlar, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 26 - 28 April 2018, vol.-, pp.85-101

Nazlı Eray ın Kayıp Gölgeler Kenti Romanında Tarihi Kişiler

1st İnternational Conference on Studies in Türkology (ICOSTURK), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.317-329

Nazlı Eray?ın Kayıp Gölgeler Kenti Romanında Tarihî Kişiler

1 st INTERNATIONAL CONFERENCE ON STUDIES IN TURKOLOGY (ICOSTURK?2016 ? BARCELONA), Barselona, Spain, 14 - 16 October 2016, pp.317-329

BEŞ KATLI EVİN ALTINCI KATI NDA SEVGİLİYE ÖZLEM

Azerbaycanşinaslık "Geçmişi, Bugünü ve Geleceği", Kars, Turkey, 21 - 23 October 2015

Servet i Fünun un ve leri vavları

Prof. Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı Bildirileri, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.35-72

Beş Katlı Evin Altıncı Katı'nda Sevgiliye Özlem

AZerbaycansinaslık "Geçmişi, Bugünü ve Geleceği", Kars, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.59-79

Dilan Romanı: Töre Kıskacında Yaşam, Çaresizlerin Yazgısı Ölüm

Social Sciences Humanites in Focus (2015), Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.33

Servet-i Fünûn'un 've' leri

Prof.Dr. Mehmet Özmen Adına Sözdizimi Çalıştayı, Adana, Turkey, 23 October 2014, pp.35-72

Evlerden Biri Romanında Ümit Nesnesi Olarak Ev

Doğumunun 100.Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Adana, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.61-76

Moskova Önlerinde Romanında Ruslar Kazaklar; 28 Asker ve Nazım Hikmet

XXVII Uluslararasi Kibatek Edebiyat Sempozyumu (Doğu İle batı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk Ve Rus Edebiyatları),, St. Petersburg, Russia, 12 - 17 September 2014, pp.85-102

Çocuk Edebiyatı Açısından Nur İçözü?nün Sevginin Mırnavcası

VI. Ulusal Çocuk Ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu: Çocuk Ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü, Eskişehir, Turkey, 16 - 18 April 2014, pp.40-56

Beş Hececilerde Suyun Hâlleri

Halk Kültüründe Su Uluslar arası Sempozyumu, Motif Vakfı- Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.1-18

Orhan Kemal'in Tefrika Edilişinden 51 Yıl Sonra Bulunarak Yayımlanan Romanı: Yüz Karası

The Second International Symposium of Turkology Questions and Developments of Modern Turkology Studies, Varşova, Poland, 12 - 14 September 2012, pp.482-492

Ömer Seyfettin?in Efruz Bey Romanında Gerçek Kişiler

Prof.Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu, Adana, Turkey, 20 - 22 October 2011, pp.262-276

Namık Kemal'de Gerçeğe Uygunluk, Anlam ve Süs İlişkisi

Doğumunun 170. Yılında Uluslar arası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, pp.195-203

Namık Kemal de Gerçeğe Uygubnluk Anlam Süs İlişkisi

Doğumunun 170.Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, pp.195-205

Cenap Şehabettin'in Hac Yolu'nda Adlı Kitabında Mısır İzlenimleri

Türkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Sergisi, Kahire, Egypt, 4 November - 07 April 2009, pp.19-39

Tevfik Fikret'in "Âveng-i Tesâvir"inde Fuzuli,Nedim ve Nef'i

Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 15 - 16 May 2009, pp.121-131

Mehmet Emin Yurdakul?un Çocuk Şiirleri

Türk Halkları Edebiyatı II, Beynelhalk Uşak Edebiyatı Kongresi, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 November 2008, vol.1, pp.34-40

Yunus Emre İçin Yazılan Şiirlerdeki Yunus İmgesi

I.Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2008, pp.179-198

Ülkü Tamer'in Gözünden Antep

Uluslararası Gazinatep Araştırmaları (Sözlü Kültür Dil Edebiyat) Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 10 - 12 April 2008, pp.183-195

Muhtar Avezov'un Beş Öyküsünde İçerik

Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslar Arası Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 21 - 23 May 2007, pp.126-145

Edebiyatçıların Arkası şiirli Armağan Fotoğrafları

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 'Hediye Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2005, pp.43-68

Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun Şiirinde Meyveler

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 'Meyve Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2004, pp.85-105

Sabahattin Ali?nin Masalları

III.Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, Adana, Turkey, 30 November - 02 December 1998, pp.146-159

Yüksek Öğretimde Türk Dili Dersi Çerçevesinde Türkçe Öğretimi Üzerine Düşünceler

Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 5 - 06 June 1998, pp.15-25

Books & Book Chapters

Mavi Bulvar

Heyamola Yayınları, İstanbul, 2018

Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler

Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, 2016

Dilan Romanı: Töre Kıskacında Yaşam, Çaresizlerin Yazgısı Ölüm

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Cem CAN; Abdurrrahman KİLİMCİ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.141-149, 2016

İnsanın, Doğanın, Dostluğun, Barış ve Kardeşliğin Romancısı Yaşar Kemal

in: Yaşar Kemal, Duyuler Doğan D., Ekmekçi H.B , Editor, Çukurova Sanat Girişimi Tasarım Yayınları, Adana, pp.58-71, 2015

Bedri Rahmi Eyuboğlu

in: Prof.Dr. Erman Artun Armağanı, Şenesen R., Çağımlar Z., Editor, Karahan Kitabevi, Adana, pp.65-88, 2015

Bedri Rahmi Eyüboğlu

in: Prof Dr Erman Artun Armağanı, Refiye Şenesen, Zekiye Çağımlar, Editor, Öz Baran Ofset, Adana, pp.65-89, 2015

Sabahattin Ali'nin Yaşamı ve Yapıtlarına Genel Bir Bakış

in: Prof.Dr.Mehmet Özmen Armağanı, Nurettin Demir - Faruk Yıldırım, Editor, Çukurova Ü. Basımevi Müdürlüğü, Adana, pp.61-94, 2014

Orhan Kemal'in Tiyatroları ve Tiyatro Yazarlığı

in: Orhan Kemal, Ümit A., Öğütçü I., Editor, T.C.Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.345-383, 2012

Osman Şahin'in Öykülerinde Toroslar ve Yörükler

in: Son Yörük, Dilek Sinanoğlu, Editor, Bilim+Gönül Yayını, İstanbul, pp.271-290, 2011

Şiir Okuma Durakları'nda Ahmet Ada

in: Ahmet Ada'nın Şiirine Bakışlar, Mustafa Günay, Editor, Giriş Basımevi, Adana, pp.46-57, 2009

Yeni Türk Şiirinde Nevruz ve Nevruz Şiirleri Antolojisine Katkılar

in: Türk Dünyasında Nevruz, Nahide Şimşir, Editor, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Almati, pp.22-58, 2006

Mehmet Akif Ersoy'un Meyhane ve Mahalle Kahvesi Şiirleri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkoloji Araştırmaları 1997 Fuat Özdemir Anısı, Şükrü Halûk Akalın, Editor, Türkoloji Araştırmaları,, Adana, pp.85-106, 1997

Gaziantep'ten Derlenen Bir Masal Üzerine

in: Türkoloji Araştırmaları 1997 Fuat Özdemir Anısı, Şükrü Halûk Akalın, Editor, Türkoloji Araştırmaları, Adsana, Adana, pp.69-84, 1997

Episodes in the Encyclopedia

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, pp.199, 2003

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, pp.380, 2002

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, pp.117, 2002

Metrics

Publication

80

Project

7

Thesis Advisory

11