Education Information

Education Information

  • 1991 - 1997 Doctorate

    Cukurova University, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

  • 1997 Doctorate

    Servet-i Fünûn Döneminde Edebiyat Üzerinde Oluşan Polemikler

    Cukurova University, Sosyal Bilimler, Türk Dili Ve Edebiyatı