Education Information

Education Information

 • 2002 - 2002 Post Doctorate

  Case Western Reserve University, School Of Medıcıne, Department Of Urology, United States Of America

 • 1987 - 1993 Expertise In Medicine

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1981 - 1987 Undergraduate

  Cukurova University, İstanbul Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1993 Expertise In Medicine

  Bir kalsiyum kanal blokeri olan verapamilin, renal transplant alıcılarında greft üzerine olan etkileri ve siklosporin-verapamil etkileşimi.

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English