Scientific Activities

Jury Memberships

 • February 2017 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek lisans Tez Savunma

 • September 2016 Doctorate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora Tez Savunması

 • October 2015 Associate Professor Exam

  Üniversiteler Arası Kurul

  Doçentlik Sınavı

 • September 2015 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans

 • September 2015 Doctorate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Doktora

 • May 2015 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans

 • May 2015 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans

 • August 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  Yardımcı Doçentlik Jürisi

 • July 2014 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tezi

 • January 2012 Associate Professor Exam

  ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

  DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2012 Associate Professor Exam

  ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

  DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2012 Associate Professor Exam

  ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

  DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2012 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2010 Doctorate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  DOKTORA JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2010 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2005 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • April 2003 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • March 2003 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • February 2003 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2003 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2002 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2001 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2001 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

 • January 2000 Post Graduate

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  YÜKSEK LİSANS JÜRİ ÜYELİĞİ

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues Folklor Akademi

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Türklük Bilimi Araştırmaları

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies)

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Tarih Okulu Dergisi (TOD), Journal of History School (JOHS)

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2014 - Continues Folklor/Edebiyat

  Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2019 - Continues Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi

  Member

Scientific Refereeing

 • November 2019 Kesit Akademi

  Other Indexed Journal

 • September 2019 Littera Turca

  Other Indexed Journal

 • June 2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2019 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • May 2019 Toplum Bilimleri

  Other Indexed Journal

 • March 2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2019 TÜRÜK

  Other Indexed Journal

 • February 2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2019 TÜRÜK

  Other Indexed Journal

 • January 2019 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2018 TÜRÜK

  Other Indexed Journal

 • April 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2017 Folklor/Edebiyat

  Other Indexed Journal

 • January 2017 İjla net

  Other Indexed Journal

 • January 2017 Littera Turca

  Other Indexed Journal

 • December 2016 Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Folklor/Edebiyat

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Türklük Bilimi Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • January 2014 ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)

  Other Indexed Journal

 • January 2014 JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies)

  Other Indexed Journal

 • January 2014 Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları

  Other Indexed Journal

 • January 2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2014 Tarih Okulu Dergisi (TOD), Journal of History School (JOHS)

  National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

 • 2014 - 2014 ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)

  Other

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2014 - 2014 Tarih Okulu Dergisi (TOD), Journal of History School (JOHS)

  Other

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2013 - 2013 Çankırı Karatekin Üniversitesi

  Project Consultancy

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2012 - 2012 Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırasına ULUSLARARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ

  Project Consultancy

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

 • 2010 - 2014 Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Çalışma Grubu

  TÜRK DİL KURUMU, Turkey