Education Information

Education Information

 • 1993 - 1997 Doctorate

  Cukurova University, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Cukurova University, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Kânî'nin Mensur Letâifnâmesi ve Hezliyyâtı

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

 • 1993 Postgraduate

  Nedim Divanı'nda Mahallileşme

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı/ Eski Türk Edebiyatı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English