Achievements & Reputation

Publication

55

Citation (WoS)

29

Citation (Scopus)

28

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

2

Congress and Symposium Activities

 • 01 September 2015 - 01 September 2015 Xenopus laevis `ın embriyonik gelişimi üzerine selektif ß3 adrenerjik reseptör agonist, CL-316.243 hidrat?ın etkisinin Fetax testi (the Frog Embryo Teratogenesis Assay?Xenopus) ile değerlendirilmesi.

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Anxiety ?like behaviors in the neonatal ketamine treatment in C57BL/6 and BALB/c mice. 13th Turkish Neuroscience Congress

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Effects of maternal deprivation and enriched environment on NMDAR level and memory in adult mice. 13th Turkish Neuroscience Congress,.

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Xenopus laevis?in embriyonik gelişimi üzerine 900 ve 1800 MHz GSM-benzeri radyofrekans radyasyonu ve nikotin muamelesinin etkisi.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 . İnsan fötal hücrelerinin apopitozu üzerine 900 MHz GSM-benzeri radyasyon ve nikotinin etkisi.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Ketamin uygulamasının tekrarlayan yükseltilmiş artı düzenek testinde anksiyete benzeri davranışlar üzerine etkisi.

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 ..Preterm doğumu önlemekte kullanılan Ritodrin ve Nifedipin?in Embriyo teratojenitesinin FETAX (Kurbağa Embriyo teratogenezis Testi :Xenopus) testi ile değerlendirilmesi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Evaluation of citric acid (E330) as food additives by using frog embryo teratogenesis assay (FETAX).Turkish

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 Magnezyumun Divalan Katyonlarla Karşılıklı Etkileşiminin Xenopus laevis Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi??

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 Xenopus laevis Türü Kurbağada Döllenmenin İnvitro Fertilizasyonla Gerçekleştirilmesi?

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 Ergin Xenopus laevis İndüklenmesinde Hormon Dozlarının Karşılaştırılması?. 26. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslarararası Katılımlı)

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 Xenopus laevis İribaşlarının Gelişimi Sırasında Zemin Renk Tercihleri'' (Uluslar arası Katılımlı)

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 May 2000 - 01 May 2000 Dış Ortamdaki Kimyasal Kirliliklerin FETAX (Frog Embryos Teratogenesis Assay: Xenopus) testi Kullanılarak değerlendirilmesi. XVIII.Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Kongre Kitapçığı, (Sözlü Bildiri)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 May 2000 - 01 May 2000 Xenopus leavis Üretiminde Çeşitli Laboratuvar Koşullarına Uyumun Araştırılması?

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 May 2000 - 01 May 2000 Xenopus laevis Embriyoları Üzerine Elektriksel Akımın Etkisinin Değerlendirilmesi,

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 September 1997 - 01 September 1997 Farklı Xenopus Embriyolarının Gelişmesine Elektriksel Akımın Etkileri?. .

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 September 1996 - 01 September 1996 Çinko Klorür?ün Zebra Balığının (Bracydania Rerio) Embriyolojik Gelişimi Üzerine Etkileri?..

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 September 1996 - 01 September 1996 Dış Ortamda Yer Alan Çeşitli Kimyasal Kirliliklerin Etkisinin Değerlendirilmesinde FETAX Testinin Değeri?.

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 September 1995 - 01 September 1995 Deneysel Embriyolojide Xenopus laevis Kullanımı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 September 1994 - 01 September 1994 Kronik Hiperoksinin (%80) Sıçan Sperm Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

  Attendee

  İzmir, Turkey