Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Fisheries, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Seyhan Nehri (Adana Kent İçi Bölgesi)?nde Yaşayan Bazı Cyprinid?lerde Hematolojik Araştırmalar.

  Cukurova University, Su Ürünleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 1995 Postgraduate

  Sağlıklı Oreochromis niloticus (L.) Bireylerinde Bazı Hematolojik Parametrelerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English