Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüp Flep ile Heliks Onarımı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Turkey, 26 - 30 October 2020

Pulslu elektromanyetik alanın sıçan yanık modeli üzerindeki etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Turkey, 26 - 30 November 2019

Tessier no:7 kleft olan iki olguda dış kulak yolu klefti onarımı

dudak damak yarıkları derneği 6. uluslararası kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2019, pp.20

The healing effect of pulsed electromagnetic field on rat burn model.

3rd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), 10 - 14 July 2019

insan ısırığına bağlı kulak 1/3 kaybının retroauricular flep ile rekonstrüksiyonu: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018

tam kalınlıkta olmayan deri grefti donör alanında malign melanom gelişimi: olgu sunumu

türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40.ulusal kurultayı, Turkey, 17 - 21 October 2018