Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anlam Arayışı, Din ve Din Eğitimi

9TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, Turkey, 20 - 23 May 2023, vol.1, pp.278-279

Din Eğitimi Bağlamında Gelişimin Doğası

9TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, Turkey, 20 - 23 May 2023, vol.1, pp.280-281

Okul Öncesi Çocuklarda Tanrı Tasavvuru Ve Din Eğitimi

9TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, Turkey, 20 - 23 May 2023, vol.1, pp.276-277

Çocukluk Dönemi Din Eğitimine Bilimsel Temelli Bir Yaklaşım Denemesi

İSLAM EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 April 2010, pp.21

Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Çocuk Hakları

Uluslar arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 03 September 2015, pp.227 Sustainable Development

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Uygulanan Uyum Programının Değerlendirilmesi

Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 25 March 2009, pp.71

Books & Book Chapters

DAVID ELKIND’E GÖRE ERKEN ÇOCUKLUKTA DİNİ GELİŞİM

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA DİNİ-AHLAKİ GELİŞİM VE ÖĞRENME, PROF. DR. RECEP KAYMAKCAN, Editor, DEM YAYINLARI, İstanbul, pp.157-184, 2023

MÜSLÜMAN TOPLUMDA ERKEN ÇOCUKLUKTA ALLAH TASAVVURU VE ÖĞRETİMİ

in: ERKEN ÇOCUKLUKTA DİNİ-AHLAKİ GELİŞİM VE ÖĞRENME, PROF. DR. RECEP KAYMAKCAN, Editor, DEM YAYINLARI, İstanbul, pp.479-526, 2023

Timbil- Namaz Sevgisi

ASİTAN, Niğde, 2022

Kur'ana İlk Adımım

İLMİ YAYINLARI, Niğde, 2021

DİN ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL KULLANIMININ PLANLANMASI

in: DİN ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ VE MATERYAL GELİŞTİRME, Doç. Dr. Tuğrul Yürük Doç. Dr. Rıdvan Demir, Editor, NOBEL, Ankara, pp.153-175, 2021

Din Öğretimi Derslerinin Planlanması

in: Güncel Bilgiler Işığında Din Öğretiminde Yöntemler, Mehmet Zeki AYDIN,Rıdvan Demir, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.181-203, 2020

DİNİ GELİŞİM TEORİLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ- İÇERİK, PROBLEMLER VE ÖNERİLER

in: SOSYAL BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR, PROF. DR. TÜRKAN ERDOĞAN, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.179-192, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

29
UN Sustainable Development Goals