Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler , Sınıf Öğretmenliği, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Ernest Harms ve Ronald Goldman'ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

 • 2006 Postgraduate

  Yeni İlköğretim 1. Kademe Sosyal Bilgiler Programında Yaratıcılık

  Selcuk University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği