Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Energy and Exergy Efficiencies for Biogas-Fired Combined Heat and Power Plant

IWES - 2.Atıktan Enerji Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2009, pp.34-41

Ege Bölgesinin tarımsal biyokütle potansiyeli

IV. Ege Enerji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2008, pp.761-764

Çukobirlik?te biyokütle enerjisi kullanımının tekno-ekonomik değerlendirilmesi

I. Çukurova?da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Adana, Turkey, 30 November - 01 December 2007, pp.27-38

Türkiye?de biyokütle enerjisi kullanımını geliştirme olanakları

IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 24 October 2007, pp.101-110

Jeotermal enerji ile sera ısıtma sistemlerinin teknik tasarımı

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.234-243

Agricultural biomass potential in Turkey

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2005, pp.195-199

Regional distribution of agricultural biomass potential in Turkey

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2005, pp.365-369

Jeotermal enerjiyle sera ısıtma sistemleri

V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2004, pp.419-428

Evaluation of efficiency for solar cooker using energy and exergy analyses

Proceedings of International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, 26 May - 28 April 2004, pp.375-383

Güneş enerjisi depolama etkinliğinin enerji ve ekserji analiziyle belirlenmesi

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 20 - 21 June 2003, pp.102-116

Sera ısıtma için güneş enerjili aktif ısıtma sistemleri

6. Seracılık Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 05 September 2001, vol.1, pp.49-54

Güneş enerjisi depolama yöntemlerinin karşılaştırılması

Güneş Günü Sempozyumu?99, Kayseri, Turkey, 25 - 27 June 1999, vol.1, pp.235-242

Dolgulu toplaçların ısıl analizi

Güneş Günü Sempozyumu?99, Kayseri, Turkey, 25 - 27 June 1999, vol.1, pp.43-46

The research on storage of solar energy in phase change material (pcm) for greenhouse heating

7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, Adana, Turkey, 26 - 27 May 1999, pp.326-331

Kontrollü ortamlarda yapılan bitki denemeleri için iklim etmenlerinin ölçülmesi

2. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tokat, Turkey, 28 - 30 September 1998, vol.1, pp.349-354

Seasonal latent heat storage system for greenhouse heating

IEA Annex 10, Phase Change Materials and Chemical Reactions for Thermal Energy Storage, Adana, Turkey, 16 - 17 April 1998, pp.45-53

Dolgulu yataktan oluşan isı toplama ünitesi: II. Ekserjetik etkinlik

Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, Turkey, 17 - 19 September 1997, vol.1, pp.198-205

Dolgulu yataktan oluşan isı toplama ünitesi: I. Enerjetik etkinlik

Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, Tokat, Turkey, 17 - 19 September 1997, vol.1, pp.190-197

Seralarda ortam kontrolü

2. Seracılık Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 31 May - 01 June 1997, pp.1-10

The determination of the overall heat loss coefficient in plastic tunnel greenhouses with thermal screens

International Conference and British-Israeli Workshop on Greenhouse Technologies, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 12 - 16 May 1996, pp.85-91 identifier identifier

The nocturnal heat loss and internal temperatures in plastic tunnel greenhouses with thermal screens

International Conference and British-Israeli Workshop on Greenhouse Technologies, Tel-Aviv-Yafo, Israel, 12 - 16 May 1996, pp.79-84 identifier identifier

Applications of aquifer thermal energy storage systems in Turkey

Proceedings of the TIEES-96 First Trabzon International Energy and Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 29 - 31 July 1996, vol.1, pp.403-407

Seraların güneş enerjili pasif sistemlerle ısıtılması

4. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 12 April 1996, vol.1, pp.199-209

Aquifer thermal energy storage

10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 1995, vol.1, pp.761-769

Isı depolama yöntemleri ve yeraltında isı depolama sistemleri

5. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 1995, vol.1, pp.151-160

Sera iklimlendirilmesinde ısı depolamasından yararlanma

Türkiye 6. Enerji Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 22 October 1994, vol.1, pp.581-587

Jeotermal enerji ile sera ısıtma ekonomisi

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu 94, Denizli, Turkey, 27 - 30 September 1994, vol.1, pp.425-433

Jeotermal enerji ile sera ısıtmada ısı dönüştürücü tipleri

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 27 - 30 September 1994, vol.1, pp.456-461

Faz değişim materyalinde depolanan güneş enerjisi ile sera Isıtılması

Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 September 1994, vol.1, pp.698-705

Plastik seralarda ısı perdelerinin sera ortamına etkileri

Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 September 1994, vol.1, pp.690-697

Jeotermal enerjiyle sera ısıtma sistemleri

Üçüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 06 May 1994, vol.1, pp.349-358

Plastik seralarda dış örtü ve isı perdelerinin bitki yetiştirme ortamına etkisi

5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Aydın, Turkey, 12 - 14 October 1993, pp.589-597

Plastik örtülü seralarda fiziksel ısı depolama yöntemlerinin uygulanması

Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Samsun, Turkey, 14 - 16 October 1992, vol.1, pp.443-451

Plastik seralarda ısı perdelerinin sera iç ortamına olan etkilerinin belirlenmesi

İkinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Kongresi, Adana, Turkey, 6 - 08 May 1992, vol.1, pp.417-426

Çukurova Bölgesi tarla bitkileri üretiminde enerji kullanımı

1. Çukurova Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.359-366

The determination of energy outputs/inputs rates at some products of the Çukurova Region

International Conference on Agricultural Engineering, Berlin, Germany, 24 - 26 October 1990, pp.391-392

Tarımsal atıklardan enerji elde edilmesi

Enerji Tasarrufu Semineri Tebliğleri, İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 1990, pp.32-40

Seralarda ısı korunumu ve ısı örtüleri

Enerji Tasarrufu Semineri Tebliğleri, İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 1990, pp.27-36

Seralarda nemlendirmeli havalandırma sisteminin etkinliğinin saptanması

Isı Bilim ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 September 1989, pp.427-437

Tarımda jeotermal enerji kullanımında isı dönüştürücü tiplerin belirlenmesi,

Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 1 - 02 June 1989, pp.301-312

Türkiye tarla bitkileri üretiminde enerji kullanımı

5. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Aydın, Turkey, 12 October 1003 - 14 October 1993, pp.527-536

Books & Book Chapters