Achievements & Reputation

Publication

121

Citation (WoS)

185

Citation (Scopus)

217

H-Index (WoS)

4

H-Index (Scopus)

5

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 Adana İli Sınırları İçindeki Ceyhan Nehri Akarsu Balık Faunası.

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 May 2015 - 01 May 2015 İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz)?nden Heniochus intermedius Steindachner, 1893?un İlk Kaydı.

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 The proximate compositions of three freshwater fish from Seyhan River

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Weight-length relationships for six freshwater fish species from the Seyhan Reservoir in the Southern Mediterranean Region (Adana, Turkey).

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Seyhan Baraj Gölü (Adana) `ndeki Aphanius mento (Heckel, 1843)'nun Bazı Morfometrik Özellikleri

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 İstilacı Gümüşi Sazan, Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nun Seyhan Havzası'ndaki Mevcut Durumu ve Havza Ekosistemine Olası Etkileri

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 İskenderun Körfezi'ndeki (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Üzgün Mine (Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837)'nin Büyüme Özellikleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2013 - 01 September 2013 İskenderun Körfezi'ndeki Karagöz İstavrit Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)'in Otolit Özellikleri ve Balık Boy-Ağırlık İlişkileri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Seyhan Baraj Gölü'nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)'nun Kondisyon Faktörü ve Boy-Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi.

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Seyhan Baraj Gölü'ndeki Egzotik Balık Türleri ve Olası Etkileri Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu

  Attendee

  Marmaris/Muğla, Turkey

 • 01 November 2012 - 01 November 2012 Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Et Veriminin İncelenmesi

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) Yaşayan Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758)'nın Beslenme Rejimi.

  Attendee

  Kilis, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde Yaşayan Kababurun (Chondrostoma regium (Heckel, 1843))'un Et Veriminin Belirlenmesi.

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 September 2011 - 01 September 2011 Seyhan Baraj Gölü'ndeki (Adana/Türkiye) Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki (Girard, 1859)) Populasyonunun Yaş, Büyüme, Cinsiyet Yapısı ve Beslenme Özellikleri

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 December 2010 - 01 December 2010 The content of digestive system of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) in habiting in Seyhan Dam Lake (Adana/Turkey)

  Attendee

  Lattakia- Syria, Turkey

 • 01 December 2010 - 01 December 2010 Feeding habits of Redcoat Sargocentron rubrum (Forsskål, 1775) in Iskenderun Bay, Eastern Mediterranean Sea

  Attendee

  Lattakia- Syria , Turkey

 • 01 October 2010 - 01 October 2010 A Preliminary research on breeding properties of Tinca tinca (L., 1758) the determined in Seyhan Dam Lake (Adana-Turkey)

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 July 2010 - 01 July 2010 Seyhan Baraj Gölündeki (Adana/Türkiye) Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynhcus mykiss, (Walbaum, 1792)'nın Mide İçeriği

  Attendee

  Ermenek/Karaman, Turkey

 • 01 May 2010 - 01 May 2010 Feeding Habits of Indo-Pacific Species Nemipterus randalli Russel, 1986 (Nemipteridae) in Iskenderun Bay, Eastern Mediterranean Sea.

  Attendee

  Venice, Italy, Turkey

 • 01 July 2009 - 01 July 2009 Seyhan Baraj Gölündeki (Adana) Chondrostoma regium (Heckel,1843)'un Büyüme Özellikleri

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 01 September 2007 - 01 September 2007 Seyhan Baraj Gölünde (Adana) Yaşayan Sivrisinek Balığı (Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)) Populasyonunun Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Araştırma

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Seyhan Baraj Gölü Balıkçılık Sorunları ve Çözüm Yolları

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Seyhan Baraj Gölü (ADANA) Balıkçı Profili Durumu.

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 February 2006 - 01 February 2006 Seyhan Baraj Gölünde(Adana) İlk Kez Tespit Edilen Balık Türleri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2005 - 01 September 2005 Seyhan Baraj gölündeki (Adana) Kızılgöz (Rutilus rutilus L., 1758) Populasyonunun Büyüklük Dağılımı ve Kondüsyon FaktörüSustainable Development

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 01 May 2003 - 01 May 2003 Toprak ve Beton Havuzlardaki Su Kalitesinin İncelenmesi

  Attendee

  Elazığ, Turkey

Awards

 • June 2013 Uluslar arası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TUBİTAK

 • May 2010 Uluslar arası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TUBİTAK

 • July 2009 Uluslar arası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TUBİTAK

 • May 2007 Uluslar arası Bilimsel Yayınlara Teşvik Ödülü

  TUBİTAK