Education Information

Education Information

  • 2014 - 2019 Doctorate

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Anatomi, Turkey

Dissertations

  • 2019 Doctorate

    Antik Çağ?dan Bugüne Anadolu Medeniyetlerinde Yaşayan Farklı Toplumlardaki Antropometrik ve Radyolojik Değerler

    Cukurova University, Tıp Fakültesi , Anatomi Anabilim Dalı