Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SINAVLAR, SINIFLAR veya 4. YABANCILAŞMA TAKSONOMİ, ÖNYARGI ve AYRIŞTIRMALAR

Eleştirel Pedagoji, vol.9, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Aydınlanmacı Tezli Edebiyat ve Siyaset Comte’xxun Türkçesi Demirtaş Ceyhun

Üvercinka, vol.3, no.30, pp.8-9, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Para ve Endeks Yazım İmla ve Okuma Kılavuzu Var mı Paralar Menkul Kıymetler ve Endeksler Nasıl Yazılır Nasıl Okunur

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları, vol.1, no.1, pp.17-38, 2016 (Other Refereed National Journals)

Eğitim-Sen’in Üniversite Modeli

Alternatif Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Barışa Kaçışın karşılığı Var mı

adeob - Adana Eczacı Odası Bülteni, pp.26-32, 2015 (National Non-Refereed Journal)

En yoksul ile en yoksul karşı karşıya

Evrensel Gazetesi, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Holiganizm Aşılabilir mi

Radikal, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göçmen İşçiliği Suriyeli Gerçeği (Savaş Koşulları)

IX. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ 30 Kasım – 02 Aralık 2017 TARİHİNDE DÜZENLENMİŞTİR”, Adana, Turkey, 30 November - 02 December 2017

Eğitimde Laiklik Uluslararası Sempozyum İngiltere Fransa Yunanistan Tunus

Türkiye'de Laiklik ve Eğitim Politikaları, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2015

TÜRKİYE DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN EĞİTİM DURUMLARI VE EĞİTİM SORUNLARI

Suriyeli Mülteci Çocuklarla El-Ele “Uluslararası Göç ve Çocuk Sempozyumu”, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2016

Kayıp Kuşaklar Adana daki Sığınmacı Çocukların Durumu

Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorunu: Suriye’den Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Turkey, 11 March 2016, pp.35-42

ÇUKUROVA ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE ÜNİVERSİTE

EĞİTİM SEN 5. DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI, Ankara, Turkey, 4 - 08 February 2014

Etno-Sınıfsal Kompartımanlaşma: Adana Nüfusunun Sosyal Dinamik Bünye Analizi

Adana, Kent Sorunları Sempozyumu.3, Adana, Turkey, 22 - 23 May 2015, pp.357-396

SURİYELİLERİN ADANA DAKİ DURUMU KAPALI HESAP AÇIK KAPI POLİTİKASININ SONUÇLARI

TMMOB Adana Kent Sorunları Sempozyumu 3, Adana, Turkey, 23 - 24 May 2015, pp.1-59

ETNO SINIFSAL KOMPARTIMANLAŞMA ADANA NÜFUSUNUN SOSYAL DİNAMİK BÜNYE ANALİZİ

TMMOB Adana Kent Sorunları Semozyumu 3, Adana, Turkey, 23 - 24 May 2015, pp.357-396

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet ve Güncel Sorunlar

1.Uluslararası Çukurova Kadaın Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 April 2015

Politik Eğitim

Eğitim Sen Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 May 2006, pp.257-268

Şiddetin Nedenleri

Eğitim Sen Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 May 2006, pp.39-91

Kötü Muamele ve Etkileri

1.Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 31 March 2006

Books & Book Chapters

Toplumsuz Küreselleşmeye Doğru

in: Salgın Sonrası Yeni Dünya Düzeni, Erdem, Haluk Kansu, Işık, Editor, Cumhuriyet, İstanbul, pp.71-74, 2020

1960-1980 Karmaşası: (Anti)Hümanist, (Anti)Seküler, (Anti)Komünist Karma Muhafazakârlaştırma ve Karma Direnç

in: Tarihten Güncele Laik Eğitim Kavramlar, Deneyimler, Sorunlar, Ahmet Yıldız, Nurcan Korkmaz, Nejla Doğan, Editor, Kalkedon, İstanbul, pp.225-282, 2019

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Durumları ve Eğitim Sorunları

in: ULUSLARARASI GÖÇ VE ÇOCUKLAR - INTERNATIONAL MIGRATION AND CHILDREN, Süleymanov, Abulfez Sönmez, Pelin Demirbaş, Ünver Fatma Akbaba, Selami Mete, Editor, Transnational Press London, Londrina, pp.125-144, 2017

Eriyik Tortu Kompartıman: Adana’xxdaki Etno Tarihi Sınıflaşma ve Sosyal Bütünleşme Süreci

in: Kardeşliğin Başkenti Adana, Utku Sağılır, Editor, Altın Koza, Adana, pp.219-268, 2017

Eriyik ve Tortu: Adana’daki Karışma ve Karışmama Halleri

in: Adana ya Kar Yağmış, Çelik, Behçet, Editor, İletişim, İstanbul, pp.65-112, 2016

Adan-Seyhan'daki Suriyeli Sığınmacıların Kurumsal Muhatapları, İşlev ve Rolleri

in: Adana Seyhan daki Sığınmacıların Durum Tespiti ve Acil Çözüm Önerileri Raporu, Adnan GÜMÜŞ, M. Sezai DURGUN, Cahit ASLAN, Güven BOĞA, Ferzan ÖZYAŞAR, Mesut DAĞERİ, Erkan TİYEKLİ, İsmail BULCA, Özkan EVREN, Zafer ÖZGENTÜRK, Merve AKDAĞ, Editor, Seyhan Belediyesi, Adana, pp.82-115, 2015

Öğretmen İşsizliği ve Dershane Öğretmenliği: Atanan ve Atanmayan Öğretmenlerin Uyarlanma Biçimleri

in: Kamusal Eğitime Tehdit Dershaneler, Kemal İnal, Nevzat Samet Baykal, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.261-324, 2014

Kitleselleşme ve Küresel Ticaret Kıskacında Üniversitelerin Dönüşümü

in: Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar, İhsan Metinnam, Nejla Kurul, Tuğba Öztürk, Editor, Siyasal, 2013

Eriyik ve Tortu: Adana’da Karışma ve Karışamama Halleri

in: Adana ya Kar Yağmış Adana Üzerine Yazılar, Behçet Çelik, Editor, İletişim, İstanbul, pp.65-112, 2012

Die Rolle der LehrerInnen im Zuge des Wandels

in: Bildung und gesellschaftlicher Wandel in der Türkei. Historische und aktuelle Aspekte, Nohl Arnd-Michael, Pusch, Barbara, Editor, Ergon-Verlag, Würzburg, pp.150-170, 2011

Turkish Primary Education: Structure and Problems

in: Education in Turkey, Nohl Arnd-Michael, Akkoyunlu-Wigley A, Wigley, S., Editor, Waxmann Verlag Gmbh, Münster, pp.49-82, 2008

Eriyik ve Tortu: Adana'daki Karışma ve Karışmama Halleri

in: Adana ya Kar Yağmış Adana Üzerine Yazılar, B. Çelik , Editor, İletişim, 2006

Other Publications