Mülkiyet Hakları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: AB ve OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Canger İnce

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLTER ÜNLÜKAPLAN