Dış Ticaret Teorilerinde Çekim Modelinin Yeri ve Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, İktisadi ve İdari Bil. Fak., İktisat, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: OZAN ÇAĞRI DEMİRAY

Supervisor: Fikret Dülger