Dindarlık Yaşlılık ve Ölüm Paradoksu Üzerine Bir Din Sosyolojisi Araştırması (Adana Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2020

Student: Ali Aksaç

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ABDULLAH ÖZBOLAT