Adana İlinde Yoksulluğun Analizi: Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modellerle Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: reyhan cafrı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): SEDA ŞENGÜL