Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Ertelenmiş Vergi Ve Vergi Oranlarındaki Değişikliğin İşletme Karlılığı Üzerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Mahmut Semih ŞEKERCİOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TURGUT ÇÜRÜK