Sosyal Problem Çözme Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Depresyon, Kaygı ve Öfke Duygusuna Etkisi.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Ferah Çekici

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY