Çatışma Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Karar Verme Beceri Eğitimi Grup Uygulamasının Ergenlerin Karar Verme Stillerine Etkisi.?


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Oğuzhan Çolakkadıoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY