MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TİPLENDİRİLMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

Approval Date: 2016

Student: GÖKÇE GÖK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FİLİZ KİBAR