ÇUKUROVA BÖLGESİNDE YAPAY SULAK ALAN TEKNOLOJİSİNİN KRSAL ALANDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Burak DEMİRÖRS

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Çukurova Bölgesinde kırsal alanda yapay sulak alanların evsel atıksuları arıtmadaki performansını incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada doğal arıtım projesi kapsamında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce pilot köy olarak seçilen Yeniyayla Köyündeki evsel atıksu arıtım yapay sulak alanının Haziran 2005'ten Ağustos 2005'e kadar olan yaz dönemindeki on haftalık dönem boyunca performansı izlenmiştir. Bekletme süresi yaklaşık iki gün olan sulak alandan haftalık olarak numuneler alınmış ve giriş ve çıkış suyu için BOİ, KOİ, AKM, pH ve EC analizleri yapılmıştır. Bu süre boyunca mevsimsel olarak sıcaklık, nem ve yağış parametreleri izlenmiştir. Çalışma süresi içerisinde sulak alanın BOİ, KOİ ve AKM giderimlerinin %90 civarında olduğu gözlenmiştir. Ancak dönem dönem KOİ giderim performansının %70'in altına düşmesinden dolayı KOİ giderimi deşarj standartlarının üzerinde kalmıştır. Sulak alana atıksu foseptikten geldiği için oldukça düşük AKM değerine sahiptir. Bu nedenle AKM giderim performansı olarak sulak alan çalışma süresi boyunca standartları sağlamıştır. Sistemde zaman zaman tıkanmalar meydana gelse de bu tıkanıklıklar giderildikten sonra sistem normal çalışma kapasitesine dönmüştür. Dünyadaki diğer benzerleri gibi tasarlanan Yeniyayla Köyündeki sulak alan da gösterdiği performansla bu sistemlerin Çukurova Bölgesi için uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığını kanıtlamıştır.