Investigating Translanguaging as a Teaching and Learning Practice in an English Medium Higher Education Context in Turkey (İngilizceyi Öğretim Dili Olarak Kullanan Bir Türk Yükseköğretim Kurumunda Öğretme ve Öğrenme Uygulaması Olarak Dillerarasi Geçişliliğin Araştırılması)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Ceylan Küçük

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): YASEMİN KIRKGÖZ