Bazı Turunçgil Anaçlarında Kök Eksplantlerinden Bitki Rejenerasyonunun Optimizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Ülkü İNCEOĞLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): YILDIZ AKA KAÇAR