Örgüt Alt Kültürleri Bağlamında Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Elektrik Üretim İşletmesinde Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Mehmet Topeli

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BAHATTİN KARADEMİR