MARDİN/DERİK EKOLOJİK KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEBİLECEK PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Yusuf Kılıç

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NURİ SEZER SİNAN