NİSAŞTA ENDÜSTRİSİ ATIK SULARININ BİTKİ YETİŞTİRİLMESİNDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Ganimet POYRAZOĞLU

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu araştırmada, mısır işleme tesisinden oluşan nişasta atıksularının, bitki yetiştiriciliğinde kullanılabilme olanaklarının araştırılması amacı ile Cynodon dactylon (L.) Pers. (Bermuda Çimi), Stenotaphrum secundatum (Yengeçotu) ve Ophiopogon japonicum (Karaçim) bitkilerinin torfta yetiştirilmesi koşulunda gelişimleri ve bünyelerinde biriktirdikleri azot ve fosfor miktarları incelenmiştir Çalışmanın sonucunda boy uzunluğu ve yüzey örtülülüğü bakımından atıksu ile sulanan ortamda Bermuda Çimi (Cynodon dactylon (L.) Pers.) %95 yüzey örtülülük ve 49,5 cm boy uzunluğu, Yengeçotu (Stenotaphrum secundatum) %87 yüzey örtülülük ve 25,9 cm boy uzunluğu ile iyi bir gelişim performansı sergilemişlerdir. Azot ve fosfor birikimi bakımından Karaçim (Ophiopogon japonicum) bitkisi çeşme suyu ile sulanan ortamda toprak altı aksamda 8,3 ± 0,2 g/kg, toprak üstü aksamda 6,2±0.3 g/kg toplam azot değerleriyle, ½ çeşme suyu+atıksu ile sulanan ortamda toprak altı aksamda 66,2±0,2 g/kg, toprak üstü aksamda atıksu ile sulanan ortamda 46,6±0,1 mg/l fosfor değerleriyle en iyi performans gösteren bitki olmuştur. Böylelikle bu bitkileri kullanarak, nişasta endüstrisi atıksularının arıtımına bir alternatif sunulmuş ve yeşil görünümleri ile kullanılan alanlarda peyzaj da sağlanmış olacaktır.