Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Bütünleşmeler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Esin GÜZHAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FİKRET DÜLGER