Prognozda ve tanıda lojistik regresyon ve neural network yaklaşımı: Epidemiyolojik veri setlerinde karşılaştırılmalı uygulamalar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Turkey

Approval Date: 2004

Student: İlker Ünal

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HÜSEYİN REFİK BURGUT