Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Raşit Avcı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY