DIŞ TİCARET TEORİLERİ BAĞLAMINDA OUTSOURCING VE TÜRKİYE UYGULAMALARI


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Salih Gencer

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FİKRET DÜLGER