Türkiye Denizlerindeki Tirsilerin (Alosa spp.) Moleküler Sistematiği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2007

Student: Deniz Ergüden

Co-Supervisor: CEM ÇEVİK