Karatepe ve Domuztepe'nin arkeolojik alt yapısının güncel topoğrafya ile karşılaştırılmasının yapılarak bu topoğrafya üzerine olası insan etkilerinin saptanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri, Turkey

Approval Date: 2003

Student: Fazıl Nacar

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NECDET SAKARYA