İşletmelerde Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Nafi Barçın

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ALİ DANIŞMAN