Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) fizikokimyasal özellikler, ALG populasyonları ve alkalen fosfataz aktivitesinin yaz periyodunda incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Gizem Gürbüz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FATMA ÇEVİK