MEDİCAGO SATİVA L. VE VİCİA L.BİTKİLERİ KULLANILARAK TOPRAKTAN BOR GİDERMİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Besime KARAÖMERLİOĞLU

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu çalışmada, Medicago Sativa (Yonca) ve Vicia Sativa (Fiğ) bitkileri kullanılarak farklı konsantrasyonlarda Na2B4O7.10H2O (sodyum tetra borat) çözeltisi ile kirletilen topraklarda bitkilerin duyarlılıkları araştırılmıştır. Na2B4O7.10H2O (sodyum tetra borat) toprağa 0, 2, 10, 20, 30, 40 ve 50 ppm düzeylerinde uygulanmıştır. Deneme sonunda bitkilerin kök, gövde ve yapraklarındaki bor konsantrasyonları belirlenmiştir. Bitkilerin bünyelerine aldıkları B konsantrasyonlarından yararlanılarak Medicago Sativa ve Vicia Sativa bitkilerinin bora karşı duyarlılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Medicago sativa bitkisinin uygulanan 50 ppm bor konsantrasyonunda yaşamını devam ettirdiği, Vicia sativa bitkisinde ise 30, 40 ve 50 ppm lik bor konsantrasyonunda toksik etki yarattığı gözlenmiştir.