Türkiye ve Avrupa Birliği Devletlerinde Enerji ve İklim Politikalarının Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Orhan ALTÜRK

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu çalışmanın amacı; Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji ve iklim politikalarının analizinin yapılması ve bu politikaların zaman içerisinde nasıl bir konuma geldiği, bu değişimin ülkeler üzerindeki etkilerinin incelenmesi olarak hedeflenmiştir. Bu çalışma sonunda enerji politikalarının direk ya da dolaylı olarak iklim üzerinde etkili olduğunu saptamak ve çevre bilincinin ön planda tutularak insanoğlunun hizmeti için kullanılabileceğini göstermektir. Her ne kadar tüm ülkelerin kendisine has politikaları olsada konu iklim değişikliği olduğu için tüm dünyayı ilgilendirdiği su götürmez bir gerçek olup dolayısıyla her ülkenin ortak bir politika oluşturarak eş zaamanlı bu konu üzerinde durup aksiyon alması gerekmektedir. Çalışmanın başarılı bir şekilde yapılabilmesi için, geçmişten günümüze enerji ve iklim politikaları kronolojik olarak incelenmiş olup bu yıllarda takip edilen politikaların o zaman diliminde nasıl bir etkiye sahip olduğu incelenip günümüz için ders ve önlemler alınacak şekilde çalışılması planlanmıştır.