Meme Kanserli Hastalarda CYP2D6 Polimorfizmlerine Göre Tamoksifenin Etkinlik ve Yan Etki Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Meral Günaldı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELEK KÖKSAL ERKİŞİ