Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana- Baba Tutumları ve Ailede Görülen Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2002

Student: Zülal Erkan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY